Hoppa till innehåll

Skansen Lejonet är Götiska Förbundets Förbundsborg.
Genom Borgrådets försorg genomförs  visningar regelbundet under året. Möjlighet finns även att på andra tider boka enskilda guidningar.
Under sommar öppnas Skansen Lejonet för visning även under ett par vardagar per vecka. 

Skansen Lejonet är Göteborgs officiella salutstation. Det finns fyra salutkanoner alldeles utanför skansens västra sida. Kanonerna har 57 mm kaliber och har tidigare varit placerade både på örlogsfartyg och i kustartilleribefästningar. Salut ges från batteriet sex gånger per år. Det är hemvärnssoldater ur Göteborgs garnison som svarar för saluten.

Salut ges kl 12.00 vardagar och 13.00 sön- och helgdagar.

Guidningar och visningar

Besök ett stycke levande Stormaktstid!

Söndagsvisningar första söndagen i månaden (dock ej december – januari) 
Klockan 1300. Avgift. Fri parkering.
 

Visningar 2023:
5 februari
5 mars
2 april
7 maj
4 juni
2 juli
6 augusti
3 september
1 oktober
5 november

 

 

Önskas guidning annan tid kontaktas:

Guidechef Claes Bratt
E-mail:  claes.bratt(at)axhav.se
Mobil:  0733-62 93 64

Ronald Blomgren
E-mail: modde32(at)telia.com
Mobil:   0720-80 36 40

Maud Ax
E-mail:  maudax(at)outlook.com
Mobil:   0704-17 52 17

 

Salut från Skansen Lejonet

Skansen Lejonet är Göteborgs officiella salutstation. Det finns fyra salutkanoner alldeles utanför skansens västra sida. Kanonerna  har 57 mm kaliber och har tidigare varit placerade både på  örlogsfartyg och i kustartilleribefästningar. Salut ges från batteriet sex gånger per år. Det är hemvärnssoldater ur Göteborgs garnison som svarar för saluten.

Salut ges klockan 12.00 då salutdagen infaller på en vardag och klockan 13.00 om den infaller på en  sön- eller helgdag.
Salut skjuts på följande dagar:

28 januari       HM Konungens namnsdag
30 april           HM Konungens födelsedag
6 juni               Sveriges Nationaldag
14 juli               HKH Kronprinsessans födelsedag
8 augusti         HM Drottningens namnsdag
23 december  HM Drottningens födelsedag

Flaggning och flaggdagar

Allmänna flaggdagar i Sverige

1 januari –Nyårsdagen
28 januari – H M Konungens namnsdag
12 mars – H K H Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen (datum varierar)
30 april – H M Konungens födelsedag
Första Maj
29 maj – Veterandagen
Pingstdagen (datum varierar)
6 juni – Sveriges Nationaldag
Midsommardagen (datum varierar)
14 juli – H K H Kronprinsessans födelsedag
8 augusti – H M Drottningens namnsdag
(Valdagen vart fjärde år i september) 2022 den 11 september
24 oktober – FN-dagen
6 november – Gustav Adolfsdagen
10 december – Nobeldagen
23 december – H M Drottningens födelsedag
25 december – Juldagen

  • Flaggning enligt god sed:

    • Från 1 mars till och med 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00.
    • Från 1 november till och med 28 (29) februari hissas flaggan klockan 09.00.
    • Samtliga årets dagar halas flaggan ned vid solnedgången, senast klockan 21.00.
    • Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solens nedgång.

Lag om Sveriges flagga:

Svenska flaggans utseende är reglerat i lag. Det är Riksarkivet som ansvarar för statens heraldiska vapen och symboler, dit svenska flaggan hör. Svenska flaggans färger och proportioner är fastställda.