Hoppa till innehåll

Restauratörer/Källarmästare

Priserna för uthyrning av lokalerna är mycket förmånliga och lika för båda källarmästarna. I lokalhyran ingår möjlighet att använda bildkanon samt fasta hissbara bilddukar i matsal och logelokal.
Högtalaranläggning med mikrofoner ingår. I Entréplanet finns vägg TV där man kan med hjälp av eget Usb minne eller dator hälsa gästerna välkomna med ett bildspel.

Internetuppkoppling i alla tre våningsplanen ingår.

Måltid och serveringspersonal beställes hos källarmästarna senast 10 dagar före uthyrningsdagen. Mot pristillägg kan väljas linneservetter, linnedukar, kandelabrar och blomsterarrangemang samt guidning. Betalning för måltid och servering erlägges enligt överenskommelse med källarmästaren. Hyra enligt fastställd taxa.

Prislistor återfinns under rubriken Festvåning och konferenser.      LÄS MER

Ansvarsbestämmelser . Hyrande enskild person eller sällskap är ansvariga för eventuell skadegörelse, som deltagare i sammankomsten kan åstadkomma å byggnadsinredning och inventarier,er

Källarmästare Mats Andersson

Mobil: 0739-40 03 15
E-post: skansenlejonetfestvaning[at]gmail.com

Källarmästare Christian Ziser

Mobil: 0707-31 50 88
E-post: kockensskafferi[at]live.se