Hoppa till innehåll

GÖTEBORG 400 år 1623 - 2023

Lördagen den 20 maj anordnade Göteborgs Hembygdsförbund för första
gången ”HEMBYGDENS DAG”. Medarrangör var Studieförbundet Vuxenskolan.

I anrika Kronhuset och ute på Kronhusgården samlades man för att fira
Göteborgs 400-årsjubileum.

Inomhus samlades föreningar, författare, förlag, släktforskare och olika
andra kulturutövare för att presentera sig själva och sina verksamheter
och sälja böcker, kartor, tryck, kort mm.

En trappa upp i Kronhuset avlöste föredragshållarna varandra under hela
dagen och ute på Kronhusgården gavs korta historiska spel.
Bland utställarna fanns även SKANSEN LEJONET, som berättade om
Götiska Förbundets verksamhet, möjligheterna att hyra Borgen för olika
ändamål samt informerade om sommarens ”Öppet Hus” med Lejonvärdar.
Vår Götiska fana var draperad bakom montern, två stycken roll-ups var
också på plats, bildspel rullade med presentation av restaurangen och
Borgens lokaliteter och olika trycksaker delades ut.

Besökarna strömmade till hela dagen. Det vår trångt i gångarna, ljudnivån
var hög och intresset för utställningen var mycket stort ! Vid dagens slut
kunde arrangören och utställarna lätt enas om ett ord: SUCCÉ !

Text och foto: Maud Ax

GÖTEBORG 400 år 1623-2023 – HEMBYGDENS DAG